Aarhus hf og vuc. Matematik, B>A 2019-11-26

VUC Aarhus

aarhus hf og vuc

Eksamen Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Ved amternes overtagelse af området i 1978 blev kun to skoler videreført som voksenuddannelsesskoler, nemlig Århus Forberedelseskursus Syd på og Århus Forberedelseskursus Nord i Nørre Allé. Fag og niveauer på pædagog-pakken er dansk A, engelsk B, psykologi B og samfundsfag C. Eksamen: Eksamen består af en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve sker på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. I faget fysik på B-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for fysikkens verden.

Next

HF i Aarhus

aarhus hf og vuc

Går du allerede i en klasse på skolen, kontakter du blot din klasses studievejleder via personlig henvendelse eller pr. Man kan også bruge kurset til at blive rustet til politiuddannelsen og det kommende politiarbejde. Vejledningen er opdelt i forhold til skolens mange uddannelser. Derfor er der lavet en fagpakke, der indeholder netop de tre fag. Det kan fx være, de nyeste astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, radioaktivitet eller simple elektriske kredsløb. Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Fag og niveauer er dansk A, engelsk B og matematik C.

Next

Om: Om Aarhus HF & VUC

aarhus hf og vuc

Mange fag kan også tages som Online-undervisning via nettet, og i det hele taget har vi en lang række forløb og uddannelser særligt tilpasset vores kursisters behov. I matematik på A-niveau er der en del skriftligt arbejde. Du lærer at opstille og udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater. Såkaldt Teknisk Forberedelseseksamen svarede til 9. Telefontid: Mandag, onsdag og fredag kl. Fælles for de fleste af dem er dog, at de har prøvet andet end den lige skolevej, f.

Next

Tysk fortsættersprog, B

aarhus hf og vuc

Mange fag kan også tages som fjernundervisning via nettet, og i det hele taget har vi en lang række forløb og fagpakker særligt tilpasset vores kursisters behov. I tysk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte forskellige typer af ubearbejdede nyere og ældre tysksprogede tekster. Man vælger først valgfag på andet år, hvor oplagte valgfag er engelsk A og enten spansk B, tysk B, mediefag B eller samfundsfag B. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. Man vælger først valgfag på andet år, hvor oplagte valgfag er idræt B, matematik B, biologi B eller psykologi C.

Next

For kursister: Vigtig info om studiet

aarhus hf og vuc

Køn- og aldersfordeling I en optælling pr. I runde tal studerer 75 pct. På uddannelsens første år har man billedkunst C som sit praktisk-musiske fag. Undervisningen på Århus Forberedelseskursus var i perioden 1958-1976 på folkeskoleniveau. Der inddrages endvidere supplerende stof i undervisningen. Det er også for dem, der går op i sundhed, og som gerne vil blive klogere på sammenhængen mellem kost, krop og bevægelse. Til prøven gives der 5 timer.

Next

Om: Om Aarhus HF & VUC

aarhus hf og vuc

På første år skal man dog vælge ét af følgende praktisk-musiske fag på C-niveau: Billedkunst, design, mediefag eller musik. Tilgangen til det globale er ikke kun teoretisk. Undervisning i kernefagene ligger i tidsrummet kl. Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller, lige som du lærer om forskellige metoder til løsning af henholdsvis differentialligninger og geometriske problemer - sidstnævnte med hjælp af geometriske modeller. Klik her: hvor du kan se vores ledige tider.

Next

HF pĂĄ VUC Aarhus

aarhus hf og vuc

Der afholdes en lang række forskellige workshops, som spænder fra det kreative til det naturvidenskabelige. Mail til studievejledningen: Vi vejleder også ift. Den mundtlige prøve er todelt. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde. Kursisttal samme år er opgjort på to måder, hhv. Kultur- og samfundsfaggruppen og Naturvidenskabelig fag­gruppe. Ud over at lære sproget får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Tyskland med hovedvægt på tiden efter 1945 og frem samt i andre tysktalende lande.

Next

Fysik, C>B

aarhus hf og vuc

Eksamen Eksamen består af en mundtlig prøve. I 1978 kommer Århus Forberedelseskursus ind under amtet. Der er mulighed for undervisning både dag og aften på såvel halvårs- som helårshold. Flere af klasserne er planlagt parallelt, og efter ca. Der vil indgå tysksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier. I dag har vi på årsplan ca.

Next