Kolding realskole forældreintra. Home :: Giersings Realskole 2019-11-26

Holbæk Private Realskole

kolding realskole forældreintra

En tommefingerregel kunne være at tjekke siden for opdateringer 1-2 gange om ugen. Heller ikke energidrikke er tilladt på skolen. Som forældre forpligter man sig derfor til at sørge for sit barns hjemtransport, såfremt reglerne overtrædes. Systemet erstatter ikke den personlige kontakt. Ved følgende arrangementer er der ingen musikskoleundervisning: Motionsdag, juleafslutning og fastelavn. Hvis læreren aflyser tre undervisningsgange eksempelvis pga. Det at lave lektier betyder også, at der indøves gode arbejdsvaner, som senere i uddannelsesforløbet kan komme eleverne til gode.

Next

4.

kolding realskole forældreintra

Elevernes brug af computer i undervisningen skal derfor kun ske, når det er relevant. Tiden har vist, at vore elever har været glade for at mindes denne start på skoledagen. Prisen for pasningen er kr. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre. M Madordning Skolen er tilknyttet madordningen Sund Skolemad Kolding.

Next

Privatskole. Tryghed og faglighed. Esbjerg Realskole

kolding realskole forældreintra

L Lejrskoler En af skolens gode og levende traditioner er, at vi giver eleverne oplevelses- og dannelseslejrture. Vi ønsker at give eleverne en faglig ballast, og en personlig robusthed. Desuden forventer vi, at forældrene læser Intra mindst én gang om ugen. Man køber et klippekort til 650 kr. Iportalen og denne hjemmeside er et supplement til vores kontakt til dig som forælder.

Next

Kolding Realskole Forældreintra

kolding realskole forældreintra

Det er i dag praktisk muligt at finde og kopiere hele opgaver fra internettet. Den økonomiske støtte er kun mulig takket være vores sponsorer, som annoncerer i Med venlig hilsen Forældreforeningen Tilmelding til skolen Vi oplever en meget stor tilstrømning til skolen i øjeblikket. Skolen har medarbejdere, som kan tilkaldes dagligt for at støtte elevernes sociale trivsel. Har man som forældre brug for at komme i kontakt med sit barn, kan man ringe til skolens kontor. Det giver størst mulig fleksibilitet for dig og os. Translokation Translokation afholdes hvert år den sidste torsdag før sommerferien kl. Som forælder til et barn hos os, får du et brugernavn og logon kode.

Next

Home :: Giersings Realskole

kolding realskole forældreintra

Klippekortet købes ved at sende en mail til Maria Larsen på:. Skolebiblioteket ledes af skolebibliotekarerne Aase Bentofte Jakobsen, Helle Bøttzau og Lone Mølholm Bertelsen. Nick Vujicic har ingen arme, ingen ben og ingen bekymringer 25. Aprilkaraktererne er samtidig de endelige årskarakterer, idet disse skal være givet inden de skriftlige afgangsprøvers start. Velkommen til Esbjerg Realskole - et åbent og frit skolemiljø. Computere: Computeren skal ved timens start være lukket.

Next

Kolding Realskole Forældreintra

kolding realskole forældreintra

Personlig kontakt: Informationerne på siden vil altid være generelle. For elever fra udenbys sogne er der mulighed for, hvis den lokale konfirmationsforberedelse ligger på andre dage og tider, at følge forberedelsen her i byen og derefter at blive konfirmeret lokalt. Klassestørrelsen er som udgangspunkt 24 elever. Ved flere børn på skolen er der følgende rabat — forudsat at børnene er biologiske søskende og har samme bopælsadresse: Ældste barn betaler fuld pris, til barn nr. Vi vil derfor naturligvis ikke acceptere adfærd, som sår tvivl om netop skolens værdimæssige grundlag.

Next

Kolding Realskole, Vesterbrogade 6, Kolding (2020)

kolding realskole forældreintra

Det er elevens eget ansvar at holde sig a jour med faget, lektierne osv. Telefonnumre til Sundhedsplejen: Louise Mønsted — faglig leder: 21 79 64 73 Gry Kæmsgaard — sundhedsplejerske: 29 24 83 63 Lene Nielsen — sundhedsplejerske: 29 23 25 12 T Tandpleje Tandpleje foregår i elevernes hjemkommune. Vikarer Vi har til skolen knyttet et fast team af unge vikarer, der kan træde til, når en lærer er fraværende. Praktiske forhold aftales med skolen. Skolen er ligeledes tilknyttet mælkeordning. Men I er mere end velkommen til at blive skrevet op. Ikke afhentede effekter doneres til velgørende formål i efterårsferien, juleferien, påskeferien og sommerferien.

Next

Kolding Realskole, Vesterbrogade 6, Kolding (2020)

kolding realskole forældreintra

Det strider mod skolens værdigrundlag. Læs mere om ordningerne på Intra under Links , på og på Mobiltelefoner Kolding Realskole ønsker at være mobilfri. Vi gør venligst opmærksom på, at skolen ikke accepterer og dermed heller ikke reagerer på anonyme klager. H Hovedbeklædning Huer, hatte og caps tilhører udendørs beklædning, derfor går man ikke med det inde på skolen eller i undervisningen. Kolding udligner til 1-1 med kun 3 minutter tilbage, og kommer foran 2-1 minuttet efter. Disse ture er indregnede i skolepengene, og eneste egenbetaling vil derfor være lommepenge.

Next