Portál krizového řízení. Portál krizového řízení 2019-11-26

Krizové řízení

portál krizového řízení

Základní informace o krizovém řízení, oblasti krizového řízení Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 1. Legislativa krizového řízení Legislativní proces, který upravuje práva a povinnosti při přípravě a řešení mimořádných událostí vyplynul ze zkušeností a vyhodnocení rozsáhlých ničivých povodní v roce 1997, které postihly jednu třetinu území republiky. Most, sesuvy půdy, zúžené jízdní pruhy, Od 12. Nakládka nebo vykládka mezi obcemi Klein Oßnig a Allmosen zůstává i nadále povolena. Děčín, most uzavřen, Od 04. Děčín dopravní uzavírka ulice Javorská, Jílové, okr.

Next

Co dělat

portál krizového řízení

Krizový štáb Jihočeského kraje je pracovním orgánem hejtmanky kraje k řešení krizových situací a ke koordinaci a provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí ve správním obvodu Jihočeského kraje. Zákaz tranzitu platí mezi dálnicí A15 Cottbus a dálnicí A13 Sentftenberg. Beneše, ulice Legií, Varnsdorf, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Od 30. Od účelové komunikace vedoucí ke garážím č.

Next

Zásahy jednotek požární ochrany

portál krizového řízení

Uzavírka bude realizována v jednom směru od nám. Členství v krizovém štábu kraje zaniká ukončením funkčního postavení, pracovního či služebního poměru, případně písemným odvoláním člena krizového štábu hejtmankou Jihočeského kraje. Objízdná trasa v jednom směru po ul. Chomutov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 01. Teplice, provoz převeden do protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 08.

Next

Dopravní situace

portál krizového řízení

Chomutovská po rozvětvení u křižovatky s ul. Děčín, uzavřeno, stavební práce, Od 24. Teplice, práce na údržbě mostu, Od 06. Přádelnická a částečná uzavírka silnice č. Děčín dopravní uzavírka ulice Čsl. Děčín, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 30. Orgány krizového řízení Orgány vláda ČR, ministerstva a ostatní správní úřady, Česká národní banka, orgány krajů, obcí a určené orgány s územní působností , které ve prospěch svého zřizovatele zabezpečují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení jeho bezpečnosti, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravnými opatřeními a řešením krizových situací.

Next

Krizový štáb kraje

portál krizového řízení

Obecná mezinárodní i národní legislativa, vize, strategie, doktríny, koncepce, smlouvy Česká republika jako člen Severoatlantické aliance a Evropské unie je vázána řadou mezinárodních smluv, dohod a strategií v oblasti vnější a vnitřní bezpečnosti. Most dopravní uzavírka místní komunikace, Litvínov, okr. Krizový štáb Jihočeského kraje se řídí statutem a jednacím řádem. Bližší informace o projektu najdete na webových stránkách krajského úřadu: Semináře k ochraně měkkých cílů, listopad a prosinec 2018 - info. Teplice, práce na údržbě mostu, Od 06.

Next

Co dělat

portál krizového řízení

Most, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Od 01. Litoměřice, most uzavřen, stavební práce, Od 01. Legií se zachováním jednosměrného provozu ve směru zpět. Karlova mezi křižovatkou s ul. Děčín, očekává se dopravní problém, Od 18. Děčín, práce na inženýrských sítích, Od 25.

Next

Co dělat

portál krizového řízení

Mezi základní mezinárodní dokumenty například patří Washingtonská smlouva o vzniku Severoatlantické aliance ze 4. Směrnice ředitele krajského úřadu č. Přejít na portál krizového řízení Navigace pro příspěvek. Děčín dopravní uzavírka ulice Nám. Teplice dopravní uzavírka ulice Ruská, Teplice, okr. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.

Next

Zásahy jednotek požární ochrany

portál krizového řízení

Marta Spálenková Oddělení krizového řízení plní veškeré úkoly a povinnosti úřadu spadající do působnosti oddělení a vyplývající z aktuálních znění zákonů č. Most, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Od 01. Most, most uzavřen, stavební práce, Od 24. Průjezd autobusů linkové dopravy bude zajištěn. V místě střídavý jednosměrný provoz. Most dopravní uzavírka ulice J. Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Next

Krizový portál

portál krizového řízení

V souvislosti s uzavřením ulice Smetanova bude zněměn směr v ulici Dvořákova. Louny dopravní uzavírka ulice Sportovní, Louny, okr. V místě střídavý jednosměrný provoz. Bezpečnostní rada kraje projednává a posuzuje: a přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, b krizový plán kraje, c havarijní plán kraje, d vnější havarijní plán jaderné elektrárny Temelín, e dílčí plán obrany kraje, f finanční zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území kraje, g návrhy dohod s územními celky sousedního státu o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji a při poskytování pomoci, h stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému v kraji, i závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji, j návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob a závěrů těchto kontrol, k návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení v kraji, l další dokumenty a záležitosti související s připraveností kraje na krizové situace a jejich řešení. Zákaz tranzitu platí mezi dálnicí A15 Cottbus a dálnicí A13 Sentftenberg. Děčín, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, Od 28. V těchto oblastech se prolínají působnosti mnoha dalších resortů.

Next